FMSF 2 - Bộ lọc quảng cáo của người Việt

Click vào đây để thêm bộ lọc (PC only)

Thêm bộ lọc FMSF 2

Hoặc thêm bằng tay link sau

Thêm bộ lọc cho trình duyệt

Cài đặt extension uBlock Origin tương ứng với trình duyệt của bạn

Sau đó click vào nút Thêm bộ lọc FMSF 2 ở trên → OK

Thêm bộ lọc cho Android

Cài đặt app Adguard: https://adguard.com/en/adguard-android/overview.html
Cài xong mở app lên → settings → user filter → import → điền đường dẫn bộ lọc ở trên

Extension, script trợ lực

Chặn sponsored và suggested của Facebook, dùng Tampermonkey

Các bộ lọc khuyên dùng

bộ lọc khuyên dùng

Khi website gặp vấn đề

Cập nhật bằng tay FMSF 2
Tắt Easylist và các bộ lọc khác để xem phải lỗi của FMSF 2 ko?
Disable luôn uBlock để xem có phải lỗi bên server ko?
Nếu 3 cái trên ko đc thì report lên đây

VCB: 0171003459716

Comments